Vyhledat

Otevřená výzva Exekutivě Českého svazu házené

Vážení členové Exekutivy Českého svazu házené,

doba, kterou právě prožíváme, není jednoduchá. Většinu uplynulého roku jsme byli omezování na životě. Soukromém, pracovním, ale v našem případě také sportovním. Podobně se bude zřejmě odvíjet také minimálně polovina roku nového. Je to velice nepříjemné, ale nezbytné. Bohužel jen prostřednictvím mnohdy nepříjemných opatření je možné současnou pandemickou krizi přečkat, pokud možno s žádnou, nebo jen minimální zdravotní újmou. Společně nyní musíme věřit, že právě zahájené očkování brzy začne přinášet výrazné zlepšení a možná již v létě, nejpozději na podzim, se začne náš život vracet do normálu. Včetně plnohodnotné sportovní činnosti.

Už dnes je víceméně jasné, že volební konference Českého svazu házené, plánovaná na začátek února, ani lednové nominační krajské konference a exekutivy, se v klasickém formátu neuskuteční. I při výrazném snížení stupně pohotovosti protiepidemického systému, by totiž šlo jen velmi složitě zabezpečit setkání všech delegátů s hlasem rozhodujícím, kandidátů a pracovníků zajišťujících organizaci konference tak, aby bylo dodrženo povolené množství osob ve společných prostorech.


Ve spolupráci se sekretariátem Českého svazu házené je třeba připravit taková opatření, která umožní uskutečnit volební konferenci do konce měsíce února.

Na druhou stranu je však třeba zmínit skutečnost, že k oznámení rezignace stávajícího prezidenta a většiny členů exekutivy došlo už 4. června, respektive 23. června 2020. Veřejným tajemstvím je také to, že špatné mezilidské vztahy v původním týmu přetrvávaly mnohem delší dobu. Už první svolání konference na listopadový termín se tak jevilo, vzhledem k dané situaci, jako zbytečné protahování agonie. Po více jak půl roce od oznámení rezignace svazového vedení však nyní reálně hrozí, že bude zrušen už druhý termín volební konference. Po právní stránce je zřejmě mandát všech členů stále platný, po stránce morální už však nikoliv. Zejména v této těžké době, kdy naše hnutí potřebuje vedení se silným mandátem, vedení, které bude schopno čelit krizi, vedení, které bude moci nastavit účinná strategická opatření, vedení, které bude respektovaným partnerem pro sportovní hnutí, podnikatelskou i státní sféru. Při vší úctě k vedení stávajícímu a všem dobrým projektům, které dosud realizovalo, je zcela zřejmé, že již koncepční práce není schopno. Kde nefungují mezilidské vztahy, kde chybí jakákoli další perspektiva, tam se jen obtížně hledá vůle a energie tvořit něco nového, smysluplného. Další prodloužení této nejistoty však škodí celému našemu hnutí.

Proto jsem se rozhodl připojit k výzvě svého protikandidáta Dana Novotného. Prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu Vás tedy i já vyzývám, abyste nastalou situaci začali aktivně řešit. Ve spolupráci se sekretariátem Českého svazu házené je třeba připravit taková opatření, která umožní uskutečnit volební konferenci do konce měsíce února. A to v minimálně nutném rozsahu, tedy bez projednávání návrhu nových stanov. Na programu konference by tak byla pouze volba prezidenta, členů exekutivy a členů kontrolních a revizních orgánů. Konference by se konala buď klasickou prezenční formou (vedení svazu se může pokusit podat žádost o výjimku z mimořádných opatření pro pořádání akce na ministerstvo zdravotnictví a současně navrhnout taková technická opatření, která jednání umožní) nebo spíše formou distanční. Konání volební konference distančním způsobem je možné v souladu s ustanovením §19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, v platném znění. Tento právní předpis, nazývaný také „lex COVID“, umožňuje konání konference mimo prezenční zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Tímto způsobem je konferenci možné realizovat i v případě, kdy to nepřipouští Stanovy Českého svazu házené. Nabízí se tedy konání volební konference formou online videokonference nebo rozhodování per rollam, tedy prostřednictvím elektronického nebo korespondenčního hlasování. Případně kombinace těchto variant. Obě jsou již prakticky odzkoušené (Valná hromada Autoklubu České republiky, Valná hromada Asociace ředitelů základních škol, Valná hromada Českého filmového a televizního svazu FITES, Valná hromada Asociace veřejně prospěšných organizací, Valná hromada Sportovního klubu Královo Pole, Valná hromada Amnesty International apod.), je tak možné se při přípravě konference inspirovat praktickými zkušenostmi těchto pořadatelů.


Vážení členové Exekutivy Českého svazu házené,

pevně věřím v to, že naše komunita je připravena i na tento alternativní, a v našem prostředí dosud nerealizovaný způsob zasedání nejvyššího orgánu Českého svazu házené. Uplynulý rok nás ostatně velmi přiblížil k využívání komunikačních prostředků 21. století, včetně realizace nového svazového informačního systému, který si na možnostech elektronické komunikace zakládá především. Úspěšná volební konference v online prostoru tak může být našim dalším velkým počinem na cestě k modernímu a prosperujícímu sportovnímu hnutí. Budu rád, když k diskusi o její přípravě přizvete také všechny dosud známé kandidáty na funkci prezidenta Českého svazu házené. Já osobně jsem Vám připraven poskytnout svoji veškerou odbornost a profesní zkušenosti k tomu, aby její průběh byl bezproblémový.Jan Schneider

kandidát na prezidenta Českého svazu házené

233 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše