Vyhledat

Únorová volební konference byla zrušena

Před malou chvílí jsem obdržel oficiální informaci, že dnes Exekutiva ČSH projednávala otázky související s konáním únorové volební konference a rozhodla o jejím zrušení. Nový termín bude vyhlášen po jednání březnové exekutivy. Konference by se následně měla uskutečnit pravděpodobně v průběhu měsíce června. A to i v případě, že nebude možné dojít k fyzickému setkání delegátů. Členové Exekutivy ČSH tak bohužel nevyslyšeli moji výzvu a také výzvu dalšího kandidáta na funkci svazového prezidenta Dana Novotného a nenašli odvahu uspořádat konferenci námi navrhovanou formou (online nebo korespondenčně) v původně stanoveném únorovém termínu. A to formou zcela legální, včetně vytvoření takových podmínek, díky kterým by práva všech účastníků konference nebyla krácena. Promeškali jsme tak mimochodem příležitost vyzkoušet si, že házenkáři jsou moderní hnutí schopné společně jednat, v případě nutné potřeby, také s využitím komunikačních kanálů 21. století. Místo toho tak opět dochází k odsunutí volby nového svazového vedení, a to minimálně o další 4 měsíce. V kontextu toho, že to stávající svoji rezignaci oznámilo bezmála před 7 měsíci, není pro nás dnešní rozhodnutí exekutivy dobrou zprávou.


Je jistě v našem společném zájmu, aby budoucí vedení Českého svazu házené bylo složeno z těch nejlepších z nás. Je však bohužel stále složitější tyto jedince najít a přesvědčit je, aby svůj čas a energii věnovali na oltář házené. Už jen z toho důvodu, že nejsme schopni jasně stanovit, kdy se uskuteční volební konference a začne plynout nové funkční období. Tato nejistota doslova dusí personální potenciál v našem hnutí. Každý dobrý manažer si totiž potřebuje svůj čas plánovat, třeba jen aby dobře skloubil svůj profesní a rodinný život s tím funkcionářským. Aby učinil příslušná opatření ve svém dosavadním životě a vytvořil si tak dostatečný prostor, který může plnohodnotně věnovat práci pro Český svaz házené. To však není za stávající situace možné. O pozici, do které se dostáváme my, jako kandidáti na svazového prezidenta, ani nemluvím. Troufám si říct, že jsme všichni ke své kandidatuře přistoupili maximálně svědomitě. Už třeba proto, že nechceme dopustit, aby se opakovaly nepříjemnosti posledních let, které na českou házenou rozhodně nevrhají dobré světlo. To vše stojí mnoho fyzického i mentálního úsilí, světlo na konci tunelu se však neustále vzdaluje. A těch problémů je samozřejmě víc. Proto si myslím, že dnešní rozhodnutí Exekutivy ČSH je špatné. Ano, epidemická situace není vůbec příznivá. Mnoho z nás už je na pokraji sil a rozhodně se nechce vystavovat, byť jen minimálnímu riziku. My jsme ovšem měli řešení, jak neohrozit zdraví delegátů a pracovníků konference, a současně ukončit zcela nestandardní situaci, do které jsme se v minulém roce dostali oznámením rezignace svazového vedení. Bohužel k jeho realizaci nedošlo.


Promeškali jsme příležitost vyzkoušet si, že házenkáři jsou moderní hnutí schopné společně jednat, v případě nutné potřeby, také s využitím komunikačních kanálů 21. století.

Ale jak platí i v běžném životě, všechno zlé je pro něco dobré. Získal jsem další čas k tomu, abych se mohl s vámi setkávat, osobně i prostřednictvím videokonferenčních hovorů. Tato setkání, kterých jsem za poslední týdny absolvoval bezpočet, mě v mnoha směrech neuvěřitelně inspirují a nabíjí pozitivní energií. Proto v nich chci pokračovat. Stejně tak v naší emailové komunikaci nebo sdílení informací na sociálních sítích. Budu tak s vámi i následující měsíce intenzivně diskutovat a společně hledat vhodná řešení problémů, které nás v hnutí trápí.

20 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše