Kdo jsem?

Narodil jsem se v roce 1978 v Brně, vyrůstal v Tišnově, vystudoval zde gymnázium a dodnes v tomto městě žiji. V letech 2008-2010 jsem vykonával funkci místostarosty města, do roku 2014 pak funkci starosty města.
V letech 2015-2016 jsem působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako poradce ministryně pro sport, v roce 2016 jsem byl jmenován ředitelem odboru sportu MŠMT. V letech 2014-2018 jsem byl poradcem předsedy vlády České republiky pro oblast sportu, komunální politiky, státní správy a samosprávy, v letech 2017-2018 externím metodikem Vyšokoškolského sportovního centra MŠMT. Spolupracoval jsem na tvorbě národního strategického dokumentu Koncepce podpory sportu 2016 – 2025 (SPORT 2025) a přípravě neinvestičních a investičních programů státní podpory sportu. Spoluzakládal jsem charitativní hudební festival Hudbou pro UNICEF. S Dětským fondem OSN UNICEF jsem také spolupracoval v rámci působení v klubu Házená Tišnov. Ten se stal vůbec prvním házenkářským klubem, který tuto organizaci oficiálně podporoval.

V házenkářském prostředí se pohybuji asi od svých osmi let. Házenou jsem aktivně hrál, jsem také držitel trenérské licence C. Působil jsem ve vedení klubu nižší soutěžě, ze svého působení v klubu SKKP Handball Brno mám také zkušenosti z prostředí vrcholové házené. Jsem předsedou Asociace ligových klubů házené, členem Rady Českého svazu házené a do letošního roku také členem Pléna Českého olympijského výboru za házenou. Profesně se zabývám, jako osoba samostatně výdělečně činná, poradenstvím ve sportu se zaměřením na koncepční dokumenty a dotace obcím a sportovním klubům. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná správa. Jsem ženatý a mám dvě děti. Ve volném čase rád cestuji, podílím se na množství dobrovolných občanských aktivit, sleduji historické televizní dokumenty a sportovní přenosy.

Jan Schneider

podpis_schneider_2015.png

kandidát na prezidenta ČSH 2021-2025