HÁZENÁ V REGIONECH

  • Účast svazového vedení na dění v regionech

  • Podpora krajský svazů – návštěva prezidenta na krajích a obcích (komunikace s politickou reprezentací)

  • Systém krajských trenérů a manažerů zachovat, zohlednit velikost kraje a počet klubů (personální posílení, regiony soudržnosti), nastavení systému hodnocení (zapojení KRAJE)

  • Vyjasnit provázanost systému manažer (trenér) vs. SVAZ vs. KRAJ (nejen v otázkách pracovně-právních)

  • Řešit možnou nerovnost v rámci krajské struktury (neplacení funkcionáři vykonávající pravidelné činnosti vs. placený manažer)

  • Zapojení krajských manažerů do realizace marketingových strategií

  • Profesionalizace regionů (role krajských manažerů, role krajské exekutivy)

  • Podpora krajských projektů a podpora malých klubů – grantový program na „jednorázové“ akce (slavnosti, výročí, kempy apod.)