PRÁCE S MLÁDEŽÍ

  • Projekty podpory talentovaných dětí a mládeže (TCM, RKC, SpS, SPEK, MITAH) – v aktuální podobě zachovat, ale nastavit cíle a provádět pravidelná vyhodnocování systému (jasně měřitelné parametry), otevřít diskusi nad budoucí podobou, projekty zviditelnit (medializovat, informovat místní samosprávy, hledat mediální a marketingové partnery apod.)

  • Rozvíjet další projekty (házenkářský desetiboj, žákovská liga, kemp házenkářských nadějí, školní liga miniházené apod.)

  • Vhodně kompenzovat nerovnosti v hnutí (systém podpory center vs. nedotované malé kluby – odliv hráčů, rozšiřovat projekt SpS apod.)

  • Etický kodex – respekt k soupeři a trenérům, komunikovat s rodiči o jejich roli v systému, osvětové kampaně, trestat nesportovní chování apod.

  • Systémová podpora házené na základních a středních školách

  • Bývalé úspěšné házenkáře do škol a klubů (ve všech možných rolích)

  • Sportovní základní a střední školy se zaměřením na házenou