SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

  • Pasport využívaných sportovišť (vlastních i pronajatých)

  • Příprava koncepce jejich postupné obnovy

  • Příprava koncepce výstavby nových sportovních zařízení

  • Alespoň nafukovací haly tam, kde není možnost krytého sportoviště (včetně dotačního programu na provoz)

  • Zřízení projektové a dotační kanceláře pod ČSH – servisní funkce pro kluby, pomoc s přípravou stavebních i dotačních projektů, realizací výběrových řízení, vyúčtování apod.

  • Maximální využití dotačních výzev NSA a místních samospráv

  • Intenzivní komunikace se zástupci státní správy a místních samospráv, tvorba společných projektů, memorand apod.

  • Komunikace v rámci sportovního prostředí – realizace společných projektů více sportů (klubů, svazů)

  • Sportoviště rozměrů pro házenou v rámci škol (komunikace se zřizovateli)