ORGANIZACE SOUTĚŽÍ

  • Rozdělit řízení soutěží na vrcholovou házenou (postupná profesionalizace soutěží, samostatná řídící struktura – zejména marketing) a výkonnostní házenou

  • Revize účasti na projektu MOL ligy, hledání alternativ

  • Revize stávajícího systému mládežnických soutěží (sjednocení struktury a názvosloví regionálních soutěží, posoudit dojezdové vzdálenosti)

  • Informatizace systému nasazování rozhodčích, pomoc krajským svazům s organizací regionálních soutěží, personální posílení soutěžních úseků

  • Podpora účasti v evropských pohárech, podpora mezinárodní spolupráce

  • Zvýšení odměn za vítězství v dlouhodobých soutěžích

  • Zatraktivnění nejvyšších soutěží i Českého poháru

  • Manuál organizování soutěžních utkání a televizních přenosů