VEDENÍ ČSH A SEKRETARIÁT

  • Exekutiva a prezident ČSH – odpovědnost za dlouhodobé plánování a směřování organizace (strategické řízení) a naplňování rozpočtu, členové Exekutivy pouze garanti (koordinátoři) jednotlivých rozvojových oblastí

  • Odborné komise – poradní a iniciativní (oponentní) orgán složený z expertů nezávislých na Exekutivě (včetně předsedy komise)

  • Generální sekretář a sekretariát ČSH – servisní a poradenská činnost (odborné úseky), tvorba odborných dokumentů, jasně nastavené kompetence a odpovědnost jednotlivých pracovníků, systém podřízenosti a nadřízenosti, systém zadání a kontroly práce, zastupitelnost apod.

  • Veškeré činnosti a procesy musí probíhat zcela transparentní formou

  • Rozpočet ČSH postupně navyšovat na 100-120 mil Kč (podíl dotací udržet v rozmezí 75-80 %, podíl marketingu navýšit z 6 % alespoň na 12 %)

  • Nastavit systém pravidelné komunikace SVAZ vs. HNUTÍ (nejen H-net, využít také další platformy – skupiny na soc. sítích, diskusní fórum apod.