4 základní pilíře

IMAGE

Házená je náš životní styl. A takto ji musíme prezentovat. Aby se stala životním stylem také pro fanoušky a partnery. Musíme se intenzivně zaměřit na propagaci házené, jako moderního a žádaného sportu. Házenkářky a házenkáři musí mít svoje opravdové celebrity. Udělejme z házené v České republice fenomén, jak je tomu v jiných zemích Evropy. Ať si každé dítě přeje být v dospělosti házenkářkou nebo házenkářem. Pracujme intenzivně na vizuální identitě naší značky, na její propagaci a prezentaci hodnot házené.

ZÁKLADNA

Široká členská základna je klíčem ke kvalitě. Musíme vytvořit v regionech takové podmínky, abychom usnadnili klubům náborovou činnost. Podílejme se na vybavení škol výukovým materiálem a sportovními potřebami, komunikujme s rodiči, pořádejme na školách náborové akce s využitím všech personálních a materiálních zdrojů svazu. Popularizujme házenou jako vhodný sport pro děti. Kluby musí cítit maximální podporu svazu.

KOMUNIKACE

KOMUNITA

Komunikujme sportovní úspěchy házené a informujme srozumitelně o dění v naší komunitě, vytvářejme aktivity na podporu efektivní komunikace. Házená musí mít svoje spřízněná média a využívat všechny dostupné kanály, které dnešní doba nabízí. Musíme vytvořit moderní platformy komunikace, maximálně využít sociální sítě a to vše naplnit atraktivním obsahem. Dobrá komunikace a public relations jsou základem úspěchu. O kom se nemluví, ten neexistuje.

Naše komunita musí fungovat, být jednou velkou rodinou. V jejím čele stojí vedení se silným mandátem, které prostřednictvím svazového sekretariátu, jako naší servisní organizace, vytváří dobré podmínky pro práci v klubech. Vedení svazu a sekretariát s komunitou pracuje, pravidelně ji informuje, zapojuje ji do marketingových projektů. Vytváří podmínky pro její materiální a finanční zabezpečení od reprezentace přes kluby vrcholové házené až po nejširší členskou základnu.